وحدت و همبستگی

فهرست مطلب

مقدمه

وحدت و همبستگی از عناصری هستند که پایه‌های قوام هر جامعه‌ای به حساب می‌آیند. اگر اجزا یک جامعه دچار چندگانگی و تفرقه شود اساسش به هم می‌ریزد و دچار هرج و مرج خواهد شد. جامعة یکپارچه و منسجم، آرزوی هر انسان مصلح و آزاد اندیش است. اگر نگاهی گذرا به تاریخ جوامع بیندازیم، در خواهیم یافت که جوامعی از عزت و افتخار بهره‌مند بوده‌اند که اعضای آن جوامع متحد و هماهنگ عمل کرده‌اند. 

علي(ع) بزرگ ترين عامل عزت و سرفرازي امت‌هاي پيشين را اتحاد و اتفاق و بالاترين عامل شکست و ذلت و سقوط آن ها را تفرقه و جدايي مي داند.