اعتبار کنفرانس

کنفرانس صلح پژوهی

تاریخ های مهم کنفرانس:

مهلت ارسال چکیده مقالات: 30 آذر 1397

مهلت ارسال اصل مقالات: 30 دی 1397

مهلت ثبت نام در کنفرانس: 30 دی1397

تاریخ برگزاری کنفرانس: 10 اسفند 1397

صلح از جمله مقوله هایی است که بشر از ابتدای خلقت به آن نظر داشته و همواره در پی شرایطی آرام و به دور از کشمکش بوده است؛ با این وجود در اعصار گوناگون بشر به دلیل تعارض در خواسته ها و در نتیجه فقدان صلح، متحمل رنج ها و خسارت های بسیاری شده است.
امروزه با توجه به پیچیدگی های زندگی بشری و نابسامانی ها در تعاملات سیاسی و اجتماعی، ملت ها اهمیت صلح و هم‌زیستی مسالمت آمیز را به عنوان یک آرمان بشری بیش از پیش احساس می کنند؛ مقوله ای که در اندیشه و آثار دانشمندان، فلاسفه و جامعه شناسان در ترسیم آرمان شهر مورد توجه قرار گرفته است. بر این اساس می توان متناسب با دیدگاه و باورهای فرهنگی، اعتقادی و اجتماعی صلح را به گونه های مختلف تبیین و ترسیم کرد.
مرکز بین المللی توسعه صلح، فرهنگ و عقلانیت در راستای گسترش صلح، نوع دوستی و هم زیستی مسالمت آمیز، اولین کنفرانس بین‌المللی صلح پژوهی را در اسفند 1397 برگزار نموده و در نظر دارد با فراخوان صاحب نظران و اندیشمندان گامی را در توسعه صلح بردارد.
 
 

حامیان علمی کنفرانس

جامعه المصطفی دستيار ويژه رييس جمهور در امور حقوق شهروندي دانشگاه مذاهب اسلامی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
سیویلیکا
اس آی دی
دی ان دبلیو
Romania
انجمن مطالعات سیاسی حوزه انجمن تسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین
مرکز راهیابی به توسعه پایدار
 ارتباطات و اطلاعات
حکمت مرتضوی
نشریه دین و دینداری
نشریه حقوق تطبیقی