کارگاه فقـهی و حقوقی ارز دیجیتال

فرم ثبت نام کارگاه فقهی و حقوقی ارز دیجیتال
مرکز آموزش صدر

نکته :
هزینه دریافتی به هیچ وجه مسترد نخواهد شد.
لطفا نام و نام خانوادگی خود را وارد نمایید

لطفا سطح تحصیلی خود را مشخص نمایید.

لطفا شماره موبایل خود را به طور صحیح وارد نمایید.

لطفا آدرس ایمیل خود را به طور صحیح وارد نمایید.

هزینه شرکت در کارگاه مجازی - 4,000,000 ریال

هزینه شرکت در کارگاه مجازی

0 ریال