شرایط دریافت گواهی نامه

 

شما می توانید پس از ثبت نام و گذراندن دوره های آموزشی و مهارتی مرکز، گواهی نامه معتبر بین المللی دریافت نمایید.

دریافت گواهی نامه بین المللی منوط به پرداخت هزینه صدور مدرک می باشد.