کارگاه متون فقه ویژه آزمون مشاوران قوه قضائیه

فرم ثبت نام کارگاه آموزشی متون فقه ویژه آزمون مشاوران قوه قضائیه
مرکز آموزش صدر

نکته:
هزینه دریافتی به هیچ وجه مسترد نخواهد شد.
لطفا نام و نام خانوادگی خود را وارد نمایید

لطفا سطح تحصیلی خود را مشخص نمایید.

لطفا شماره موبایل خود را به طور صحیح وارد نمایید.

لطفا آدرس ایمیل خود را به طور صحیح وارد نمایید.

هزینه دوره - 3,000,000 ریال

هزینه دوره

0 ریال

input invalid