معرفی اعضای کمیته علمی کنفرانس صلح پژوهی

دکتر عابدین سیاحت اسفندیاریرئیس و دبیر علمی کنفرانس
رئیس مرکز بین المللی توسعه صلح، فرهنگ و عقلانیت
آیت الله سید علی حسینیدانشیار دانشگاه امام صادق (ع)
عضو کمیته علمی کنفرانس
آیت الله سید محمد واعظ موسویرئیس انجمن علمی ارتباطات و تبلیغ حوزه علمیه
عضو کمیته علمی کنفرانس
دکتر حجت الله ابراهیمیانمعاون پژوهش دانشگاه مذاهب
عضو کمیته علمی کنفرانس
حجت الاسلام دکتر محسن قنبریمعاون ارتباطات و بین الملل جامعه المصطفی العالمیه
عضو کمیته علمی کنفرانس
دکتر محمد زروندی رحمانی استادیارجامعة المصطفی العالمیه
عضو کمیته علمی کنفرانس
دکتر مایل یعقوب افعضو هیئت علمی دانشگاه باکو آذربایجان
عضو کمیته علمی کنفرانس
دکتر توفیق اسدافمدیر گروه مطالعات اسلامی دانشگاه مجازی المصطفی (ص)
عضو کمیته علمی کنفرانس
دکتر علی شیرخانیدانشیار دانشگاه آزاد قم و رییس انجمن مطالعات سیاسی
عضو کمیته علمی کنفرانس
حجت الاسلام دکتر ملک افضلیرئیس موسسه الحکمه
عضو کمیته علمی کنفرانس
دکتر محمد سوپراجاعضو هیئت علمی دانشگاه جاکارتا اندونزی
عضو کمیته علمی کنفرانس
دکتر حسن موثقیدانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
عضو کمیته علمی کنفرانس
دکتر حجت الله ایوبیدبیرکل کمیسیون ملی یونسکو در ایران
عضو کمیته علمی کنفرانس
دکتر علیرضا نائیجنایب رئیس انجمن‌ سیاسی حوزه
عضو کمیته علمی کنفرانس
دکتر محمد قربانپورمعاون پژوهش موسسه زبان و فرهنگ جامعه المصطفی
عضو کمیته علمی کنفرانس
دکتر سید محمد حسین چاوشیانمدیر دوره مطالعات زنان دانشگاه مجازی المصطفی (ص)
عضو کمیته علمی کنفرانس
دکتر محمـدرضـا بـرزويـيسرپرست معاونت آموزشي دانشكده معارف اسلامي و فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق
استاديار و عضو هيات علمي دانشكده معارف اسلامي و فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق
عضو کمیته علمی کنفرانس
دکتر کلی جیمز کلارکاستاد فلسفه دانشگاه نوتردام
عضو کمیته علمی کنفرانس
حجت الاسلام دکتر کریم خانمحمدیدانشیار دانشگاه باقرالعلوم
عضو کمیته علمی کنفرانس
دکتر سیلین ویکتورعضو هیئت علمی دانشگاه سائو پائولو
عضو کمیته علمی کنفرانس
دکتر هدی محمد سلمانعضو هیئت علمی دانشگاه بغداد
عضو کمیته علمی کنفرانس
دکتر سید کاظم سیدباقریاستادیار پژوهشگاه فرهنگ و علوم اسلامی
عضو کمیته علمی کنفرانس
دکتر عبدالوهاب فراتیدانشیار دانشگاه باقرالعلوم
عضو کمیته علمی کنفرانس
دکتر کلارا لوپزفعال حقوق بشر و دانش آموخته واتیکان
عضو کمیته علمی کنفرانس