خشم و آثار آن - خشم چیست؟

فهرست مطلب

خشم یک نوعی احساس است که همواره بین دو حالت متغیر است؛ خشم می‌تواند ناشی از یک ناراحتی جزئی و یا در نوع حاد واکنشی جنون آمیز باشد. هنگامی که دچار خشم می شوید آثار فیزیولوژیک خشم در بدن ظاهر می شود: ضربان قلب و فشار خونتان بالا می رود و میزان ترشح هورمون‌ها نیز افزایش می یابد. عصبانیت می‌تواند به دلیل حوادث و رویدادهای بیرونی و یا تغییرات درونی باشد. ممکن است شما از شخص خاصی رنجیده باشید و رفتار آنها باعث عصبانیت شما شده باشد. فکر کردن و نگرانی در مورد مسائل و مشکلات روزمره یا به یاد آوردن وقایعی که قبلا باعث ناراحتی شما شده‌اند نیز از عواملی هستند که می‌توانند خشم شما را برانگیزند.

پرخاشگری و عکس العمل تند و خشن حالتی غریزی است که اکثر ما هنگامی که خشمگین می‌شویم از خود بروز می‌دهیم. خشم عکس العمل طبیعی در برابر تهدید خطر و ... است که به ما اجازه می‌دهد که در شرایط بحرانی از خود دفاع کنیم. بنابراین عصبانیت و خشم برای بقا و پایداری انسانها ضروری و اجتناب ناپذیر است.