نکاح در فقه مذاهب خمسه و چالشهای عمده‌ی آن در افغانستان

الیاس نبی زاده
(دانشجوی  کارشناسی ارشد رشته‌ی فقه مقارن وحقوق جزای اسلامی، دانشگاه مذاهب اسلامی)


چکیده
زندگی مشترک میان مرد و زن، از جمله سنت‌هایی است که از خلقت حضرت آدم و حوا (ع) به این طرف، معمول بوده و در ادوار تاریخ به اقسام گوناگون صورت گرفته‌است. با ظهور دین مبین اسلام، احکام واضح درباره ازدواج وضع گردید که با رعایت آن، جامعه به‌سوی سعادت و خوشبختی در حرکت شد. ازدواج، عقدی است که شارع، آن را جهت مباح ساختن و مشروع گردانیدن استمتاع هر کدام از زوجین از یکدیگر وضع کرده است.
در این نوشتار به این سوال پاسخ داده خواهد‌شد که: چه چیزهایی باعث ایجاد چالش‌ها و نابسامانی خانواده‌ها دراجتماع شده، آسیب‌شناسی می‌شود؟ در قسمت چالش‌های عمدة ازدواج در افغانستان، باید گفت که واقعاً عرف‌های ناپسند در ازدواج، به تباهی بعضی از خانواده‌ها منجر شده که در حقیقت از نظر دین اسلام مردود می‌باشد و اگر به ازدواج پیامبر اسلام (صلی الله علیه وسلم) و اصحابش که الگوی خوبی برای همه مسلمانان هستند توجه شود، ساده‌ترین کار، ازدواج است؛ چالش‌های عمده‌ ازدواج همچون ازدواج‌های اجباری، توریث بیوه زنان، انتخاب شریک زندگی توسط بزرگان خانواده، مصارف گزاف عروسی که امروز مانع ازدواج صدها هزار جوان در افغانستان شده، جز نتایج و عواقب ناگواری چون در تجرد و انزوا به‌سر بردن، محرومیت از حق تأهل و خانواده، ایجاد امراض عصبی و اختلالات روحی، فاسد‌شدن اخلاق فرد و جامعه، در پیش گرفتن راه مهاجرت و بعد از عقد ازدواج، چون مقروض شدن زوج، کدورت و قطع صله‌رحم و ادامة زندگی را، در پی ندارد که جامعة ما متأسفانه تا امروز با آن مواجه است.
کلید‌واژه: ازدواج، چالش، افغانستان، خانواده.