نقش عفاف و پوشش در برقراری امنیّت و آرامش اجتماعی از نگاه ادیان و بررسی های آماری

زهرا محمدپورمير

دانش آموخته کارشناسي ارشد تفسير و علوم قرآن دانشگاه مجازي المصطفي(ص)

­­­

چکیده

در جهان کنونی، بشر در صدد آن است که همۀ علوم را با آزمون و خطا، بدست آورد. این در حالی است که خود دریافته برخی آزمون و خطاها منجر به هزینه­های هنگفت و جبران­ناپذیری خواهد شدو مجبور است برای جبران آن، دست به اعمالی بزند که خود بعضاً جرم و خطایِ بدتر از اوّلی است. مسألۀ پوشش و حیا از این­گونه آزمون­هایی است که حدود آن از جانب خداوند متعال در ادیان مختلف، تعیین گردیده؛ در صورتی که بشر رفته رفته آن را به دست فراموشی سپرده و خط بطلانی بر این فریضۀ حتمی و ضروری، کشیده است. اکنون که توانایی جمع کردن حواشی مربوط به بی­عفّتی را ندارد دست به ترمیم آن، زده است؛ در حالی که پروتکل و راه­کار تنها نزد سازندۀ دستگاه وجودی بشر می­باشدو لاغیر، حال آن­که اگر تا ابد هم بخواهد حدودی را خود به صورت قراردادی ولو قانونی و جریمه بردار، تعیین کند؛ فساد ناشی از آن را جمع آوری نتواند کرد. این مقاله، سعی دارد به بررسی آمار جهانی فساد ناشی از بی عفّتی بپردازد و همچنین از فواید حاصل از اجرای قانون الهی پوشش و عفاف و حیا اشاره داشته باشد.

واژگان کلیدی: عفاف، صلح، جهانی، حجاب، اسلام، امنیّت، اجتماعی.