برگزاری وبینار علمی امام محمد غزالی، عرفان و صلح

خلاصه ای از وبینار علمی امام محمد غزالی، عرفان و صلح  با ارائه
۱. دکتر عابدین سیاحت اسفندیاری
۲. سرکار خانم  حمیرا ریگی
۳. حجت الاسلام دکتر سید مصطفی حسینی نیشابوری
۴. حجت الاسلام دکتر داوود کمیجانی
برگزار شده در روز پنج شنبه ۹ دیماه ۱۴۰۰