نشست علمی چالش های سازمان ملل متحد در حفاظت از صلح در دهکده جهانی

ارزیابی عملکرد سازمان ملل متحد در حفاظت  از صلح موفقیت این سازمان را در 75 سال گذشته نشان می‌دهد به طوری که اکنون مناقشات کشورها از نظر رویارویی نظامی به کمترین سطح خود رسیده و اختلافات بین المللی با توسل به راه حل های سیاسی و حقوقی مرتفع می‌شود با این حال این سازمان جهانی با چالش‌هایی مواجه است که اهم آن عبارتند از:

1- ضرورت اصلاح منشور بعد از 75 سال

2- توصیه‌ای بودن تصمیمات مجمع عمومی سازمان ملل متحد

3- ضرورت موافقت اعضای دائم شورای امنیت برای اصلاح و تجدیدنظر در منشور سازمان ملل متحد

4- عدم پرداخت حق عضویت و سایر هزینه های قانونی تدابیر سازمان ملل متحد از سوی برخی از کشورها

5- ضرورت حذف شورای قیمومت از منشور سازمان ملل متحد

6- ضرورت قرار دادن نهادهای جدید در منشور مانند شورای حقوق بشر و دیوان کیفری بین المللی

7- کمبود منابع برای تدارک و تهیه کمکهای بشردوستانه

8- اختیاری بودن مراجعه به دیوان بین المللی دادگستری برای دعاوی ترافعی

9- غیر الزام‌آور بودن آراء مشورتی دیوان بین المللی دادگستری

10- عدم افزایش اعضای دائم شورای امنیت: ژاپن، آلمان، برزیل، هند

11- انحصاری بودن حق وتو برای اعضاء دائم شورای امنیت

12- اتخاذ سیاستهای دوگانه از سوی شورای امنیت در موضوعاتی نظیر اشغال کویت و  نسل‌کشی رواندا

13- محدودیت صلاحیت‌های دبیرکل سازمان ملل متحد

با این حال امید می‌رود که با توجه به محبوبیت سازمان ملل متحد در نزد ملل جهان که ناشی از همگانی و بی طرف بودن این سازمان است در آینده نزدیک این چالش‌ها نیز مرتفع شده و صلح جهانی به صلحی پایدار توام با سعادت همه انسانها مبدل شود.

 

سخنران : دکتر حسن موثقی ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
دبیر علمی : دکتر پیمان عباسیان ، استاد دانشگاه