گزارش برگزاری کنفرانس

اولین کنفرانس بین المللی مناسبات علوم انسانی و تمدن اسلامی در تاریخ 19 اسفندماه 1395 در دانشگاه جامع علمی کاربردی استانداری برگزار گردید.
اهم محورهای ارائه شده در این کنفرانس به شرح ذیل می باشد:

 • دکتر رضا دلاوری (رییس دانشگاه علمی کاربردی استانداری قم و معاون سازمان برنامه ریزی قم) بیان داشت: امروز ذهن ها و افکار مشتاق جهانیان منتظر عرضه علوم انسانی و معارف ناب اهل بیت (ع) است.
 • دکتر عابدین سیاحت اسفندیاری(معاون پژوهش دانشگاه مجازی المصطفی(ص)) در کنفرانس علوم انسانی و تمدن اسلامی مطرح کرد: پرداختن به یک بخش از تمدن و بی توجهی به سایر بخش ها منجر به بروز تمدن کاریکاتوری می شود.
 • دکتر زمانی محجوب ضمن ارائه مقاله در کنفرانس علوم انسانی و تمدن اسلامی: در تمدن اسلامی مسجد محور توسعه دانش و مدنیت بوده است و اکنون این کارکرد مهم باید احیا شود.
 • خانم دکتر ربابه غلامی ضمن ارائه مقاله به زبان انگلیسی در کنفرانس علوم انسانی و تمدن اسلامی: نقش امامان اهل بیت (ع) در شکوفایی تمدن اسلامی برجسته بوده است و نمونه کامل و تمام عیار و شکوفایی کامل تمدن را در دوران حضرت مهدی (عج) خواهیم دید.
 • حجه الاسلام دکتر محسن قنبری(معاون آموزش جامعه المصطفی العالمیه و عضو هیات داوران کنفرانس): علوم انسانی متعالی زیربنای تمدن اسلامی است.
 • دکتر شهریار شجاعی پور(عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی) در کنفرانس علوم انسانی و تمدن اسلامی تصریح کرد: گفتگوی بین الادیان موجب شکوفایی بیشتر تمدن اسلامی و تبادل علوم بین مسلمانان و پیروان سایر ادیان خواهد شد.
 • الدکتور حمد البالکی (عضو هیئت علمی دانشگاه دولتی عراق) ضمن ارائه مقاله در کنفرانس علوم انسانی و تمدن اسلامی  گفت: نقش ایرانیان در شکوفایی تمدن اسلامی بسیار برجسته و پر رنگ بوده و هست.
 • حجت الاسلام و المسلمین دکتر نجف لک زایی در این کنفرانس اذعان داشت: پرداختن به علوم انسانی متعالی و شاخصه های آن از الزامات احیای تمدن نوین اسلامی می باشد
 • حجه الاسلام و المسلمین دکتر سید علی حسینی در کنفرانس علوم انسانی و تمدن اسلامی گفت: بررسی ابعاد فقهی محیط زیست می تواند نقش بسزایی در تدوین مولفه های تمدن اسلامی داشته باشد.
 • حجه الاسلام دکتر حسین عندلیب(استاد جامعه المصطفی العالمیه و دبیر علمی کنفرانس) در اختتامیه کنفرانس علوم انسانی و تمدن اسلامی گفت: حوزویان و مجتهدان جوان باید با رویکرد فقه مقاصدی و با نظارت و حفاظت بر نصوص ملفوظ در گام اول بن بست نظری اداره حکومت و دولت اسلامی را حل کرده و سپس مدل تمدن نوین اسلامی را به کشورهای اسلامی ارائه نمایند.
  خاطر نشان می کند، جناب آقای جمالی معاون سیاسی_ امنیتی استاندار قم نیز در این کنفرانس شرکت نمودند.