بررسی اقدامات صلح آمیز پیامبر اکرم(ص) در غزوات

  جواد حیدر هاشمی

چکیده

پیامبر اکرم(ص) سیزده سال در مکّه مکرّمه، صلح جویانه به تبلیغ اسلام پرداختند؛ اما قریش به­جای اجابت دعوت پیامبر(ص)، به دشمنی و کار شکنی پرداختند و کار به جایی رسید که حتّی نقشه قتل پیامبر(ص) را کشیدند و از این اقدام شوم، کوتاهی نکردند اما به خواست خداوند متعال، پیامبر(ص) از توطئه آنان، در امان ماندند.

پس از آن، رسول گرامی اسلام(ص) به مدینه منوره، هجرت فرمودند و در آن­جا به تبلیغ دین اسلام پرداختند اما باز هم قریش و دیگر دشمنان اسلام، برای جلوگیری از پیشرفت دین اسلام، به توطئه­های جدید، متوسل شدند و این بار برای رسیدن به اهداف خود، شیوه جنگ علیه پیامبر(ص) و ایجاد نا امنی در بلاد اسلامی را به­کار گرفتندو در آن اوضاع، گرچه پیامبر اکرم(ص) برای دفاع از اسلام و مسلمین در میادین جنگ، به مقابله با کفار پرداختند اما در تمام جنگ ها هم در آغاز و هم در میانه جنگ، همواره اقدامات صلح جویانه­ای انجام می­دادند که این سیره پیامبر اکرم(ص) برای صلح جویان جهان در تمامی اعصار و بالاخص در عصر حاضر، بهترین نمونه و الگوی عملی می­باشد. چرا که جهانی شدن دین مبین اسلام در سایه تدابیر حکیمانه رسول گرامی اسلام، محقق گشت و از مهم­ترین رموز موفقیت بزرگ و چشم­گیر رسول خاتم(ص) در نشر دین حق و هدایت بشر،تدابیر صلح­جویانه و انسان دوستانه آن­حضرت می­باشد.

در این مقاله بررسی اقدامات صلح آمیز پیامبر اسلام(ص) در غزوات و جنگ­ها، مطمحِ نظر است تا پیامی باشد برای جهانیان و آنان که مشتاقِ برپایی صلح و امنیّت هستندو نیز پاسخی می­باشد برای مستشرقینی که به جنگ­های واقع شده در عصر پیامبر(ص)، دید خصمانه دارند.

کلید واژه ­ها: پیامبر اکرم، غزوه، صلح، امنیّت، تبلیغ