هیئت تحریریه

 

هیئت تحریریه

آیت الله دکتر سید علی حسینی..............................................................................................................دانشیار دانشگاه امام صادق(ع)

حجه الاسلام دکتر محسن قنبری...................................................................................................استادیار جامعه المصطفی(ص)العالمیه

حجه الاسلام دکتر محسن ملک افضلی..........................................................................................دانشیار جامعه المصطفی(ص)العالمیه

دکتر عابدین سیاحت اسفندیاری.............................................................................مدرس گروه فقه و حقوق دانشگاه آزاد اسلامی قم

دکتر علاء الدین ملک اف............................................................................................................................ دانشیاردانشگاه دولتی باکو

دکتر پیمان عباسیان............................................................................................................................حقوقدان استاد دانشگاه آزاد تبریز

دکتر حجت الله ابراهیمیان.................................................................................................................. استادیار دانشگاه آزاد اسلامی قم

دکتر توفیق اسد اف........................................................................................................................... استادیار جامعه المصطفی العالمیه

دکتر محمود نظری............................................................................. معاون علمی مرکز بین المللی توسعه صلح، فرهنگ و عقلانیت

احمد رمضانی............................................................................. معاون ارتباطات و بین الملل مرکز توسعه صلح، فرهنگ و عقلانیت

علی محمود زاده............................................................... معاون فرهنگی و تربیتی مرکز بین المللی توسعه صلح، فرهنگ و عقلانیت