هیئت تحریریه

 

آیت الله دکتر سید علی حسینی..............................................................................................................دانشیار دانشگاه امام صادق(ع)


حجه الاسلام دکتر محسن قنبری...................................................................................................استادیار جامعه المصطفی(ص)العالمیه


حجه الاسلام دکتر محسن ملک افضلی..........................................................................................دانشیار جامعه المصطفی(ص)العالمیه


دکتر عابدین سیاحت اسفندیاری.......................................................................................مدرس گروه فقه و حقوق دانشگاه آزاد اسلامی قم


دکتر علاء الدین ملک اف............................................................................................................................ دانشیاردانشگاه دولتی باکو


دکتر پیمان عباسیان............................................................................................................................حقوقدان استاد دانشگاه آزاد تبریز


دکتر حجت الله ابراهیمیان.................................................................................................................. استادیار دانشگاه آزاد اسلامی قم


دکتر توفیق اسد اف..................................................................................................................... استادیار جامعه المصطفی(ص)العالمیه


دکتر علی شیرخانی.........................................................................................................................دانشیار جامعه المصطفی(ص)العالمیه