حقوق حیوانات وصلح

دکترسهیلا کوشا، استادیار دانشگاه پیام نورتهران

الهه محمدی، دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور(نویسندۀ مسئول مقاله)

چکیده

حیوانات با اشکال گوناگون  و تنوّع فراوان و شگفتی­های عظیم، توجّه هر بیننده­ای  را به خود جلب می­کنند. نگرانی فعّالان و حامیان حقوق حیوانات در خصوص استفاده­ های متعدّد از این موجودات در علوم مختلف از جمله پزشکی ,صنایع ,فضا و...طرفداران رفاه جانوران و دلسوزان حیوانات را بر آن داشته تا تلاش  بیشتری  در زمینه  وضع  قوانین راجع به حقوق ناشناخته  آنان بنمایند. برخی انسان­ها بر این عقیده­اند که جاندارانی غیر از انسان­ها به دلیل نداشتن سطحی از فهم و ادراک و یا دست کم، داشتن سطح ضعیفی از آن، هرگز احساس ناراحتی و درد ندارند و از طرفی حیوانات هیچ حقی جز غذا خوردن و گاهاً خوابیدن نمی­توانند داشته باشند. این مقاله با  ردّ این ادّعا، اثبات می­کند که حیوانات  نیز دارای سطحی از شعور می­باشند  که  ما را بر آن می­دارد  حقوقی را  در حقّشان رعایت  نماییم  و با بهره­مندی از روش توصیفی_تحلیلی،  درصدد پاسخ­گویی  به  این  سؤالات است که  سهم  یک  حیوان از زندگی­ اش،  به  چه میزان  است؟ آیا  حیوانات  نیز فهیم  و تربیت پذیرند؟ و ما انسان­ها در قبال حیوانات به لحاظ شرعی، عقلی و وجدانی تا چه اندازه مسئولیم؟

به­گواهی آیات­و روایات،  حیوانات  نیز از سطحی  از شعور بهره مندندو دارای  احساسات­و عواطف هستند؛ از همین روی،  حرمت­ دارند. انسان­ها نیز در برابر بهره­برداری از آن­ها به  رعایت احترام  و حقّ حیات  آنان، مکلّف هستند  و حقوقی بر عهده  دارند. در این مقاله  سعی  بر آن است تا حقوق حیوانات  را آمیخته  با  صلح  در پرتو دین مهرورزی، دین محبّت و مهربانی­ها، دین  تمام خوبی­ها، اسلام، پیش کش جوامع صلح دوست و صلح طلب نماییم.

واژگان کلیدی: حقوق حیوانات،صلح،شعور و ادراک حیوانات،رعایت احترام و حق حیات حیوانات.