ابزار های مورد نیاز

لینک دانلود
کاربرد
نام برنامه
 

ویژه رایانه
فلش پلیر -مرورگر فایر فاکس
 

 
ویژه رایانه
فلش پلیر - مرورگر کروم
 

ویژه رایانه
افزونه ادوب کانکت
 

ویژه موبایل و تبلت
افزونه ادوب کانکت