شیوه نگارش مقاله علمی پژوهشی

 

نام دوره

شیوه نگارش مقاله علمی پژوهشی

مدت زمان دوره

هزینه دوره

نام استاد

اعطای گواهینامه

منابع

8 ساعت

متعاقبا اعلام می شود

دکتر عابدین سیاحت

بله

جزوه استاد

توضیح در مورد دوره : شما در این دوره به صورت عملی و کاربردی می آموزید که چگونه گام به گام تحقیق علمی انجام دهید، مطالب خود را دسته بندی کنید، ساختار و اصول نگارش مقاله را رعایت کنید و نهایتا صاحب یک مقاله علمی پژوهشی شوید