آموزش زبان های خارجی

نام دوره

آموزش زبان های خارجی

مدت زمان دوره

هزینه دوره

نام استاد

اعطای گواهینامه

منابع

12 جلسه در هر ترم

جهت مشاهده صفحه آموزش زبان کلیک کنید

اساتید آموزش زبان[1]

بله

کتاب های آموزشی

توضیح در مورد دوره : آموزش زنده زبان های خارجی، آموزش در بستر اینترنت و از راه دوره می باشد که به شیوه تعاملی بین استاد و زبان آموز برگزار می شود؛ این دوره ها به دو صورت خصوصی (یک نفره) و نیمه خصوصی (2 تا 4 نفره) تشکیل می شوند. زمان و ساعت برگزاری دوره‌ها به صورت آزاد و با توافق استاد و زبان آموز انجام می شود.

 

[1] اساتید برای هر کلاس و زبان متفاوت هستند