روش تحقیق

نام دوره

روش تحقیق

مدت زمان دوره

هزینه دوره

نام استاد

اعطای گواهینامه

منابع

12 ساعت

متعاقبا اعلام می شود

دکتر عابدین سیاحت

بله

جزوه استاد

توضیح در مورد دوره: ابتدایی ترین امر در انجام یک پروژه تحقیقاتی یا نگارش مقاله و پایان نامه، آشنایی با اصول و روش تحقیق است. جستجو در منابع علمی مناسب، شناخت مسئله پژوهشی و انتخاب یک عنوان علمی از جمله مواردی است که این دوره برای شما آسان خواهد شد.