سبک زندگی اسلامی

 

نام دوره

سبک زندگی اسلامی

مدت زمان دوره

هزینه دوره

نام استاد

اعطای گواهینامه

منابع

12 ساعت

رایگان

محمود نظری

بله

مفاتیح الحیاه

توضیح در مورد دوره: بسیاری از مشکلات انسان ها در نوع نگاهشان به زندگی و شیوه تعامل با دیگران است. در این دوره با آداب و رسوم زندگی شاد و معاشرت با دیگران به شیوه اسلامی آشنا شوید و سبک زندگی خود را ارتقا ببخشید.