دوره مقدماتی

در این ترم شما باقوانین بازی شطرنج و عناوین اولیه همچون ( شناخت صفحه , نام گذاری خانه‌ها , نحوه حرکت مهره‌ها ,ارزش گذاری نسبی و اکتسابی آنها ,ثبت حرکات وانپاسان(گرفتن در حال عبور) و آچمز (میخکوب)حمله دو گانه وکیش برخاست وحمله برخاست وقلعه رفتن با جزوه های آموزشی با آموزش های به روز شظرنج آشنا خواهید شد
در دوره آموزش شطرنج، فراگیران می توانند با آگاهی و اعتماد به نفس بیشتری، قدم به دنیای مهیج بازی شطرنج بگذارند. مطالب در این مجموعه آموزشی طوری بیان شده که فرد مبتدی می تواند به راحتی عملکرد بهینه مهره های شطرنح، قوانین صحیح بازی و برخی تکنیک های خاص شطرنج را در یک بازی رسمی پیاده سازی نماید.

شطرنج یا چاتورانگا یک بازی دونفره می باشد و بر روی صفحه شطرنج و با استفاده از مهره‌های شطرنج (شاه، وزیر، رخ، فیل،اسب وپیاده) انجام می‌شود. هر یک از مهره‌های شطرنج به شکل مخصوصی حرکت می‌کنند و قادر به زدن مهره‌های حریف نیز هستند.در آموزش شطرنج Chess و در این بازی هدف مات کردنِ حریف است؛ یعنی ایجاد وضعیتی که شاه حریف هیچ راهی برای فرار نداشته باشد. همچنین بازی درصورت تسلیم اختیاریِ یکی از بازیکنان نیز به پایان می‌رسد؛ این اتفاق معمولاً وقتی می‌افتد که شکست اجتناب‌ناپذیر به‌نظر برسد.

نقل شده، در زمان پادشاهی خسرو انوشیروان، شاهی از شاهانِ هند که دیورسام خوانده می‌شد فرستاده‌ای را به دربارِ ایران روانه داشت. فرستاده پس از به جای آوردنِ آدابِ دربار، گنج‌ها و خواسته‌های گرانبهایی را به شاهِ ایران پیشکش کرد و تخته‌ای از شطرنج با مهره‌هایی از عاج و زمرد نیز فراز آورد. آنگاه به پادشاهِ ایران چنین گفت: که ای شاهِ شاهان! من از سویِ شهریارِ هند بدین کار گمارده شُدَم تا شما را بگویم آنچه را که از شهریارم شنیده‌ام. شهریارِ ما گفت که هیچ برتری نیست مگر به دانش و خِرَد و اینک که شما خود را از ما برتر می‌دانید، پس بایسته است که دانشِ شما نیز از دانشِ ما افزون باشد. اینک ما این شطرنج را به سویِ شما فرستادیم تا شما روش و شیوه آن را چنان‌که هست بازیابید؛ اگر از این کار فرومانید، آنگاه باید ساو و باج بر ما بفرستید و اگر توانستید، آنگاه ما باجگزارِ شما خواهیم بود. در پایانِ این داستان، بزرگمهر، وزیرِ انوشیروان، راه و شیوه این بازی را درمی‌یابد و بدین‌سان ایرانیان بر هندیان غالب می‌آیند.