دریافت گواهی شرکت در کنفرانس

فرم درخواست گواهی به صورت پستی
مرکز بین المللی توسعه صلح، فرهنگ و عقلانیت

نکته :
هزینه دریافتی به هیچ وجه مسترد نخواهد شد.

لطفا نام و نام خانوادگی خود را وارد نمایید

لطفا شماره موبایل خود را به طور صحیح وارد نمایید.

لطفا آدرس ایمیل خود را به طور صحیح وارد نمایید.

Invalid Input

Invalid Input

مجموع مبلغ - 400,000 ریال

0 ریال