سخنرانان کنفرانس مناسبات علوم انسانی و تمدن اسلامی

اسامی سخنرانان کنفرانس به شرح ذیل می باشد:

  • حجت الاسلام دکتر نجف لک زایی: رییس پژوهشگاه علوم و فرهنگ دفتر تبلیغات
  • حجت الاسلام دکتر محسن قنبری: معاون آموزش جامعه المصطفی العالمیه(ص)
  • دکتر شهریار شجاعی پور: عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلام و استاد جامعه المصطفی العالمیه(ص)
  • دکتر عابدین سیاحت اسفندیاری: رئیس مرکز بین المللی توسعه صلح، فرهنگ و عقلانیت و معاون پژوهش دانشگاه مجازی المصطفی(ص)
  • دکتر عباسعلی مشکانی سبزواری: رییس موسسه اندیشه تمدنی اسلام
  • حجت الاسلام دکتر حسین عندلیب:استاد جامعه المصطفی العالمیه(ص) و دبیر علمی کنفرانس