کمیته علمی کنفرانس مناسبات علوم انسانی و تمدن اسلامی

کمیته علمی:

 • حضرت حجت الاسلام والمسلمین دکترحسینی (ریاست دانشگاه مجازی المصطفی(ص))
 • حضرت حجت الاسلام والمسلمین دکتر محسن قنبری (معاون آموزش جامعه المصطفی العالمیه)
 • حجت الاسلام دکتر علی اکبر  محمد زاده (استاد دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب، مرکز اسلامی آخن آلمان )
 • حجت الاسلام دکتر مجید تندر (عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران)
 • آقای دکتر عابدین سیاحت اسفندیاری (رئیس مرکز بین المللی توسعه صلح، فرهنگ و عقلانیت و معاون پژوهش دانشگاه مجازی المصطفی(ص))
 • آقای دکتر سعید خلیل اویچ (عضو هئیت علمی جامعه المصطفی العالمیه و رئیس موسسه علمی پژوهشی صربستان)
 • آقای دکتر تهران خلیل اویچ (قائم مقام موسسه علمی پژوهشی صربستان)
 • آقای دکتر معمر خلیل اویچ(مدیر گروه دین پژوهی موسسه علمی پژوهشی صربستان)
 • آقای دکتر سید علی اصغر سلطانی (رئیس دانشکده زبان های خارجی دانشگاه باقر العلوم(ع))
 • آقای دکتر توفیق اسد اف (جمهوری آذربایجان، عضو هیات علمی جامعه المصطفی العالمیه(ص))
 • حجت الاسلام و المسلمین امیر امینی(عضو هئیت علمی جامعه المصطفی العالمیه)
 • حجت الاسلام و المسلمین محمد صادق روشن دل(اخوان)(عضو هئیت علمی جامعه المصطفی العالمیه)
 • آقای دکتر محمد علی حیدری (استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد)
 • آقای دکتر سید محمد هادی مهدوی اردکانی (استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد)
 • حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید حسن امامیان (استاد گروه فقه و حقوق دانشگاه مجازی المصطفی(ص))
 • آقای دکتر مصطفی ملایی(استاد دانشگاه و عضو محترم شورای اسلامی شهر مقدس قم)
 • حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید علیرضا حسینی(استاد دانشگاه حضرت معصومه(س))
 • حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسین عندلیب (استاد گروه فقه و حقوق دانشگاه مجازی المصطفی(ص)).     
 • آقای دکتر شوشتری( ریاست مرکز رشد واحدهای فناور علوم انسانی پارک علم و فناوری قم)
 • آقای علی نبی زاده (مدیر گروه زبان آلمانی دانشگاه باقر العلوم(ع))
 • حجت الاسلام والمسلمین عباسعلی مشکانی سبزواری(ریاست موسسه معارف و اندیشه تمدنی اسلام)
 • حجت الاسلام والمسلمین حمیدرضا مظاهری سیف(ریاست موسسه علمی فرهنگی بهداشت معنوی)
 • حجت الاسلام و المسلمین سید مرتضی حسینی کمال آبادی (ریاست موسسه فقه اللغه فی الفقه (ترمینولوژی فقه))