بنیاد بین المللی نظریه پردازان

معرفی بنیاد

نواندیشی و تفکر انتقادی می تواند دریچه های جدیدی از علم را به روی بشر گشوده و مرزهای دانش را جابه جا نماید. نظریه پردازی علاوه بر جسارت و شجاعت نو اندیشی نیازمند، ایجاد بسترهای لازم است که با تضارب علمی، بتوان اندیشه های نو را بنیان های محکم تری نهاد.
بنیاد بین المللی نظریه پردازان وابسته به مرکز بین المللی توسعه صلح، فرهنگ و عقلانیت، به همت انش آموختگان حوزه و دانشگاه، در راستای حمایت از گسترش کمی و کیفی کرسی های نظریه پردازی، در حوزه های مختلف علوم انسانی و اسلامی، و هم اندیشی صاحب نظران در راستای اندیشه ورزی، بسط آزاد اندیشی و شکل گیری جنبش نقد و نظریه پردازی، تاسیس شده است.
بناید بین المللی نظریه پردازان، با عضو گیری از صاحبان اندیشه و نظر، در سه حوزه ی زیر اقدام به حمایت از نظریه پردازان می نماید:
1- علوم عقلی؛
2- علوم نقلی؛
3- علوم رفتاری؛
اهداف و سیاست ها
1- حمایت از مطالعات روشمند و قابل داوری و تبدیل آن به نظریه قابل دفاع؛
2- زمینه سازی نهضت تولید و عرضه ی نظریه دینی و انسانی؛
3- علمی کردن مجادلات و تخصصی کردن گفتگوهای فرهنگی، و ایجاد فرصت رسمی، علمی و قانونی برای عرضه ایده ها، نقد و کالبد شکافی؛
4- نهادینه سازی اندیشه و بیان، و امکان تبادل آرای علمی با رعایت اخلاق و منطق گفتگوی علمی؛
5- کاهش تنش ها و بحران های فرهنگی و زیستی؛
6- تشویق نخبگان و مراکز علمی به ارایه نظریات پژوهشی و تولید نظریه در علوم دینی و انسانی؛
7-  پاسخگویی به نیازهای فکری و معرفتی بشر؛
8- شفاف سازی محل نزاع و ابهام در جهت گیری فکری، فرهنگی و جمع بندی علمی مباحث به منظور نشر اندیشه های نوین در جامعه علمی به منظور آگاهی، بهره مندی و تدقیق نظریه ها؛
ویژگی های صاحبان نقد:
1- برخورداری از تحصیلات عالیه و یا مطالعات عالی حوزوی و دانشگاهی؛
2- برخورداری از اثر علمی و رشته تحصیلی یا تحقیقاتی مرتبط با موضوع نظریه؛
3- آشنایی و اشراف بر نظریات و دیدگاه های مطرح در موضوع نظریه؛
4- داشتن قدرت نقد، تجزیه و تحلیل علمی در خصوص نظریه؛
image

ارسال نظریه

شرایط نظریه پرداز:

 از نظر علمی و فرهنگی می‌بایست دارای شرایط زیر باشند :

ارائه مقاله مفید و مناسب در مجلات پژوهشی

داشتن اطلاعات و معلومات کافی در موضوع مورد بحث
دانشجو و یا فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی ارشد و بالاتر