کلیات - اخلاق در نهج البلاغه

فهرست مطلب

نهج البلاغه را به جد می‌توان منشور اخلاقی فرهنگ اسلامی نامید . جورج جرداق نهج‌البلاغه را نمایانگر اخلاق صحیح انسانی می‌داند و می‌گوید: « نهج البلاغه در طرفداری از حقیقت و نابود ساختن باطل نیرویی فوق العاده است. در آشکار ساختن مظاهر طبیعت و به دنبال آن در تعظیم آفریدگار جهان و اثبات قدرت بی‌مانندش، سخن‌گویی آگاه است.»[1]

نهج‌البلاغه ضمن اتخاذ زباني بغايت فاخر جنبه‌هاي متعددی از اخلاق معنوي و ديني را عرضه مي‌کند. همين نکته راز توجه بسياري از بزرگان در طول تاريخ بشري بدين کتاب است. بي‌ترديد در جهان اسلام پس از قرآن کريم کتابي وجود ندارد که تا اين اندازه ذهن و زبان افراد متفاوت را به خود جلب کرده باشد. خلاصه آنکه در نهج‌البلاغه آيينه تمام نمايي از اخلاق فردي،  جمعي و الهی را مشاهده مي‌کنيم.

 

[1]- مطهری ، مرتضی ، تعلیم و تربیت در اسلام . ص 95.