ارسال مقاله به نشریات علمی اختصاصی


بدین وسیله به اطلاع می رساندکه مهلت ارسال چکیده مقاله به کنفرانس بین المللی صلح پژوهی به اتمام رسیده است. با توجه به درخواست تعدادی از متقاضیان شرکت درکنفرانس و بر اساس تصمیم شورای سیاستگذاری کنفرانس، آن دسته از علاقمندانی که موفق به ارسال چکیده مقاله خود تا پایان آذر ماه نشده اند، می توانند اصل مقاله خود را به صورت یکجا تا قبل از 30 دی ماه 97، به دبیرخانه ارسال نمایند.
در صورت بروز هرگونه مشکل یا سوال، می توانید با ایمیل دبیرخانه conference@icpcr.com و یا شماره +98 25 32890442 تماس حاصل فرمایید.


ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

لطفا نام و نام خانوادگی خود را وارد نمایید .

Please write a subject for your message.

ورودی نامعتبر

لطفا آدرس ایمیل معتبر وارد نمایید .

لطفا عنوان مقاله را وارد نمایید.

ورودی نامعتبر

لطفا تعداد نویسندگان مقاله را مشخص نمایید.

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر