نمایه مقالات کنفرانس بین المللی صلح پژوهی در سیویلیکا

بر اساس توافقات صورت گرفته با پایگاه سیویلیکا، تمامی مقالات پذیرفته شده در کنفرانس، در این پایگاه همراه با کد یکتای COI نمایه خواهد شد.