تحلیل تطبیقی مبانی اخلاقی انجیل یوحنا با قرآن کریم - نتیجه‌گیری

فهرست مطلب

با بررسی انجام‌گرفته در تطبیق آیات اخلاقی انجیل یوحنا و آیات قرآن کریم، به مطالب و مفاهیم مشابهی برمی‌خوریم که نشان از همسانی مبانی اخلاقی در دو دین اسلام و مسیحیت دارد، لذا در آیات قرآن و انجیل یوحنا انعکاس یافته است. چه اخلاق که عبارت است از: پرورش فضیلت‌ها و دفع رذایل، مبنای عقلانی دارد و دین نقش تأکید و ارائه راهکار در عملی‌کردن آن را برعهده دارد.

بررسی آیات اخلاقی قرآن و ملاحظه روایات و تفاسیر مرتبط با آنها گستره شگرفی از مباحث مرتبط با علم اخلاق را در برابر ما می‌نهد که پاسخ‌گوی نیاز انسان در همه ابعاد فردی و اجتماعی است. اگرچه موارد و اصول اخلاقی اندکی در انجیل یوحنا مطرح‌شده است؛ ولی به‌نظر می‌رسد که عمل بر طبق همان موارد نیز در زمان حضرت عیسی(ع)، پاسخ‌گوی بسیاری از نیازهای اخلاقی جامعه آن روزگار بوده است. البته با گذشت زمان و رشد گستره زندگی بشری، در زمان پیامبر اسلام، فرامین اخلاقی با گستره‌ای بیشتر ارائه شده است.

این مطالعه تطبیقی از یک‌سو موجب نزدیکی و تقریب و تفاهم و ایجاد درک مشترک درباره آموزه‌های آسمانی در میان پیروان دو دین اسلام و مسیحیت می‌گردد، و از سویی دیگر بر راستی و درستی اصول اخلاقی تأکید می‌نماید. چه، قرآن کریم نیز بر کسب فضایل اخلاقی مطروحه در انجیل یوحنا چون: صبر و استقامت، ایمان و اطاعت الهی و پیروی از رسولان الهی و ... و بر دفع و زدودن رذایلی چون: شرک، سرپیچی از فرامین الهی و احکام پیامبران و همنشینی با شیطان و... تأکید می‌نماید و این اشتراک، بیانگر جهان‌شمولی اصول اخلاقی می‌باشد.