دوره متوسطه اول

در اینجا سطح شما یک گام جلو تر رفته در این مرحله کار ما و شما یادگیری و تکمیل شروع بازی سفید خواهد بود و به قولی پس از اتمام این بخش شما یک استاد شروع بازی سفید خواهیدبود اما چه مباحثی را در این ترم کار خواهیم کرد شروع بازی سیسیلی بسته و گرند پریکس
کاروکان شاخه‌ی پانوف
حمله در دفاع پیرک
دفاع در برابر اسکاندیناوی
شروع بازی ایتالیای
وشروع بازی اسپانیای
کارخواهد شد
البته هنوز انتظار نداریم که بیشتر بازیهایتان به برد تبدیل شود . علتش هم این است که یک بازی شطرنج از سه مرحله تشکیل شده وشما فقط تا الان در یک مرحله آن آماده اید

اما آنچیزی که یاعث فرق اصلی شما از الان با یک استاد بزرگ می گردد به جز محاسبه , وسط بازی شماست در ترم وسط بازی شما یادمی‌گیرد در سراسر بازی به دنبال چه اهدافی باشید تا به برد برسید برای مثال خواهید آموخت ( نحوه آنالیز و تحلیل بازی, ساختارهای پیاده‌ای مانند : پیکان , دیوار سنگی , زنجیره پیاده ای و عواملی همچون پایگاه نفوذی , پیاده عقب مانده ,پیاده دوپشته و …

همچنین انواع استراتژی را در شطرنج می آموزید مانند : ماتریال , فضا , زمان و داینامیک همچنین می آموزید درخت کوتوف در محاسبات چیست و با چهار مرحله محاسبه : ارزیابی، آنالیز، حرکت کاندید و محاسبه آشنا خواهید شد . به قولی پس از ترم وسط بازی چشم شما برروی جهان بی منتهای شطرنج باز خواهد گشت

و امادر این ترم ما به شما کمک میکنیم برای شرکت در مسابقات آماده شویدطبق یک مکانیزم ساده برای رفتن به مسابقات آماده می شوید . در این ترم ما برروی شروع بازی سیاه شما که می توانم بگویم حتی یک نو آوری سیستماتیک نیز هست مسلط می شویم ما به شما یاد خواهیم داد چگونه افراد را به فرم دلخواهتان ببرید
از این ترم به بعد شما از یک بازیکن باشگاهی قوی تر خواهید بود.برای مثال ( نحوه صحیح تعویض ها , شناخت لحظات بحرانی , هنر محاسبات اجباری و…. ) که الان جزء مباحث روز دنیای شطرنج می باشند . و حتی بسیاری از آن ها تحت آزمایش قرار گرفته اندکار میکنیم