مرکز بین المللی توسعه صلح، فرهنگ و عقلانیت

چاپ

مرکز بین المللی توسعه صلح، فرهنگ و عقلانیت مجموعه‌ای مستقل و متشکل از تعدادی از اساتید و فرهیختگان می باشد که در تلاش است گامی در توسعه سه هدف بزرگ و اساسی صلح، فرهنگ و عقلانیت بردارد. فعالیت های این مرکز در دو بخش پژوهشی و آموزشی پیگیری می‌شود؛ بخش پژوهشی شامل نشر کتاب و مجلات علمی، برگزاری نشست‌های تخصصی، وبینار، همایش و مسابقات علمی پژوهشی، و بخش آموزشی تربیتی شامل برگزاری دوره های کوتاه مدت و بلند مدت در موضوعات مرتبط با علوم انسانی و اسلامی می باشد.

اهداف کلی:

وظایف و ماموریتها: