چاپ کردن این صفحه

سبک زندگی اسلامی

 

نام دوره

سبک زندگی اسلامی

مدت زمان دوره

هزینه دوره

نام استاد

اعطای گواهینامه

منابع

12 ساعت

رایگان

محمود نظری

بله

مفاتیح الحیاه

توضیح در مورد دوره: بسیاری از مشکلات انسان ها در نوع نگاهشان به زندگی و شیوه تعامل با دیگران است. در این دوره با آداب و رسوم زندگی شاد و معاشرت با دیگران به شیوه اسلامی آشنا شوید و سبک زندگی خود را ارتقا ببخشید.