تست پرداخت copy copy

️افرادی که مقاله ای در این کنفرانس نداشته و داوطلب حضور در کنفرانس و و بهره مندی از برنامه ها و مزایای آن می باشند، می بایست به صورت ثبت نام بدون مقاله در کنفرانس ثبت نام نمایند. برای این شرکت کنندگان گواهی حضور و شرکت در کنفرانس صادر می گردد.
️امکان عودت هزینه ثبت نام پس از واریز هزینه وجود ندارد.
لطفا نام و نام خانوادگی خود را وارد نمایید
شماره وارد شده صحیح نمی باشد.
ورودی نامعتبر
لطفا آدرس ایمیل خود را به درستی وارد نمایید.
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
لطفا یک گزینه را انتخاب کنید.
0 ریال
-------------------------------------------------------------------