تست پرداخت copy

️افرادی که مقاله ای در این کنفرانس نداشته و داوطلب حضور در کنفرانس و و بهره مندی از برنامه ها و مزایای آن می باشند، می بایست به صورت ثبت نام بدون مقاله در کنفرانس ثبت نام نمایند. برای این شرکت کنندگان گواهی حضور و شرکت در کنفرانس صادر می گردد.
️امکان عودت هزینه ثبت نام پس از واریز هزینه وجود ندارد.
لطفا نام و نام خانوادگی خود را وارد نمایید
شماره وارد شده صحیح نمی باشد.
ورودی نامعتبر
لطفا آدرس ایمیل خود را به درستی وارد نمایید.
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
-------------------------------------------------------------------
Invalid Input
Invalid Input
0 ریال
Invalid Input