سخن سردبیر

سخن سردبیر

با سپاس وثناي بي شمار بر آستان خداوندگار جان و خرد، به همت و تلاش جمعی از اساتید و فرهیختگان، اولین شماره دوفصلنامه دین و دینداری در فرودین ماه 1396 تدوین و شروع به کار کرد. اين نشريه با انتشار مطالب علمی و تخصصی در زمينه دین پژوهی، فلسفه دین و مطالعات اسلامی با رویکردی تحلیلی و توصیفی، و با چشم اندازي رفيع برای ارتقاء سطح علمي و پاسخ‌گويي به سؤالات پژوهشگران، صاحب نظران و جامعه علمی جهانی راه اندازي گردید.

همواره در طول تاریخ، دین به عنوان مجموعه ای از باورها، بایدها و نبایدها در کنار بشر و همراه او مطرح بوده است. گرچه به اعتقاد رهبران دینی، دین آموزه ای برای هدایت و سعادت انسان می باشد، اما سوء استفاده های ظالمان از آموزه های دینی، کج فهمی‌های جاهلان، تعصبات نابجای برخی دینداران و همچنین باورهای نادرستی که در کنار باروهای دینی جاخوش کردند، عواقب ناگواری را برای بشر به جای گذاشته است. این گونه حوادث، دو رویکرد کلی را در جهان پدید آورده است؛ رویکردی که پس از تحمل رنج‌ها، کشتارها، نابسامانی ها، دین را منفور جامعه کرده و حضور هرگونه نشان دینی را در مجامع عمومی محکوم می کند و رویکرد دیگری که نه تنها دین را کنار نمی گذارد، بلکه به دنبال رواج دینداری در جامعه است؛ اما در عین حال، تلاش می کند آنرا به شیوه ای صحیح و عاری از خشونت گسترش دهد. در این بین، هنوز هستند آن دسته ای که استفاده های ابزاری خود را از دین می نمایند و چهره ای خشن و جنگ طلبانه را از آن به نمایش می کشند.

آنچه امروز برای جامعه دینی و دینداران، اهمیت بسزایی دارد، تدوین آثار علمی در راستای نشر صحیح دین و دینداری است؛ به گونه‌ای که نه تنها انسان‌ها را به سمت سعادت دنیوی و اخروی سوق بدهد، بلکه به ایشان بیاموزد چگونه در کنار یکدیگر به صورت مسالمت‌آمیز زندگی کنند. اميد است دوفصلنامه علمي- اختصاصی دین و دینداری بتواند نيازهای امروز جامعه دینداری و سؤالات علمي پژوهشي فرهیختگان و پژوهشگران رابرآورده ساخته و رضایت خاطر خوانندگان عزیز را فراهم نماید.

 محمود نظری